Lokal anknytning

Bodda

Sägnen berättar att den kristan kvinnan Bodda blivit förskjuten från sin gård i Norge. Den handlingskraftiga kvinna tog då sina fem barn med sig, vandrade över fjällen och bosatte sig vid Bodsjön där hon inte bara skaffade sig en ny hemvist för sig och sina barn utan också uppförde ett bönhus (som finns kvar). Där fortsatte hon sprida det kristna budskapet. tiden är brytningen mellan hednisk och kristen tro…